வெள்ளி, 11 பிப்ரவரி, 2011

நீரின்றி அமையாது உலகு...!

ஆப்பிரிக்க காடுகளில், தண்ணீர் இருக்குமிடத்தை, அங்கு வாழும் மக்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறார்கள்...?

அதை அறிய, கீழே உள்ள காணொளியை (video) காணவும்.