புதன், 25 நவம்பர், 2009

வீழ்ந்த ஈழம் எழும்! காலம் அதைச் சொல்லும்!'சத்திய இலட்சியத் தீயில் தம்மையே அழித்துச் சரித்திரமாகி விட்ட எமது மாவீரர்கள் வழியில் சென்று நாம் எமது இலட்சியத்தை அடைவோமென உறுதியெடுத்துக் கொள்வோமாக' - தமிழீழ தேசியத் தலைவர் மேதகு வே. பிரபாகரன் அவர்கள்

கருத்துகள் இல்லை: